Ласкаво просимо

на Химерну Планету!

Перед вами — збірка вебкоміксів
американського художника й сценариста Нейтана Пайла, що підкорили мережу.

#1 NEW YORK TIMES BESTSELLER

#1 WALL STREET JOURNAL BESTSELLER

USA TODAY BESTSELLER

Замовити!
Замовляй комікс "Химерна Планета"!
0
майбутні релізи

Публічна оферта


Шановні відвідувачі, прочитайте текст зазначеного нижче Договору публічної оферти і якщо Вам не зрозумілий будь-який пункт Договору, пропонуємо Вам уточнити інформацію написавши електронний лист за адресою: sales@malopus.com.ua


ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ


Цей Договір публічної оферти (надалі – Договір, Публічна оферта або Оферта) є офіційною та публічною пропозицією Продавця укласти договір купівлі-продажу Товару, представленого на його сайті https://malopus.com.ua/. Цей договір є публічним та відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України, його умови є однаковими для всіх покупців незалежно від їх статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець) без надання переваги одному покупцю перед іншим. Здійснюючи замовлення будь-якого товару на сайті Продавця, Ви підтверджуєте свою повну і безумовну згоду з умовами Договору публічної оферти.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ


1.1. Продавець - ФОП ПРЯДКА АРТЕМ ВАСИЛЬОВИЧ (Дата та номер запису про проведення державної реєстрації (Дата запису: 23.07.2013 Номер запису: 20650000000033593); поштова адреса: 04073, м. Київ, Куренівський провулок, 15-А), що здійснює пропозиції продажу Товарів, розміщених на своєму веб-сайті за адресою https://malopus.com.ua/.

1.2. Покупець -  зареєстрований на Веб-сайті або незареєстрований Користувач, що здійснює замовлення та має намір придбати Товар, запропонований до продажу Продавцем, що представлений на його веб-сайті https://malopus.com.ua/.

1.3. Користувач - будь яка юридична особа, фізична особа-підприємець, фізична особа, яка досягла 18-річного віку, що використовує цей сайт та/або його окремі інструменти з метою придбання Товару і тим самим підтверджує свою згоду (акцепт) з усіма умовами цієї Оферти.

1.4. Сторони - Продавець та Покупець.

1.5. Товар - об'єкт угоди Cторін, перелік найменувань асортименту, що представлений в інтернет-магазині на веб-сайті Продавця.

1.6. Веб-сайт - сайт, який належить Продавцю та розміщений в мережі Інтернет за адресою https://malopus.com.ua/.

1.7. Інтернет магазин – веб-сайт Продавця за адресою https://malopus.com.ua/, який дозволяє необмеженому колу осіб ознайомитися з Товаром, його зовнішнім виглядом, технічними характеристиками, ціною, умовами оплати і т.д., зробити відповідне замовлення та інше.

1.8. Реєстрація на веб-сайті - процес створення Користувачем власного особового кабінету, шляхом заповнення на веб-сайті Продавця відповідних форм/поля.

1.9. Особистий кабінет – особисті дані Покупця, що їх він самостійно надає Продавцю під час реєстрації на веб-сайті https://malopus.com.ua/. Доступ до особового кабінету здійснюється за допомогою логіну та паролю Покупця.

1.10. Замовлення - належним чином оформлений і розміщений запит Покупця (заповнені відповідні поля на веб-сайті), адресований Продавцю, з пропозицією здійснити продаж обраного на веб-сайті переліку Товару, із зазначенням його кількості.


2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


2.1. Цей Договір є публічною офертою у відповідності до ст.ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, і містить всі істотні умови організації купівлі-продажу дистанційним способом, а саме, через інтернет-магазин.

2.2. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання цього Договору відповідно до його умов.

2.3. Укладаючи Договір (Оферту), Покупець підтверджує, що він повністю ознайомлений і згоден з умовами цієї Оферти.

2.4. Моментом повного і безумовного прийняття Покупцем пропозиції Продавця (акцептом) укласти цей Договір, є факт оформлення і підтвердження Замовлення на умовах та у порядку, що встановлений цим Договором.

2.5. Дана Оферта набуває чинності з моменту її опублікування на веб-сайті інтернет-магазину Продавця  і діє до моменту її відкликання Продавцем.


3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ


3.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупцеві Товар, а Покупець зобов'язується оплатити і прийняти Товар на умовах цього Договору.

3.2. Датою укладення Оферти (акцептом оферти) та моментом повного й беззаперечного прийняттям Покупцем умов Договору вважається дата заповнення Покупцем форми замовлення, розташованої на веб-сайті інтернет-магазину, за умови отримання Покупцем від Продавця підтвердження замовлення в електронному вигляді.

3.3. Публічна оферта регулює порядок доступу Користувача до інформації, що розміщується на сайті, порядок використання сайту, можливість замовлення та придбання Товару, а також інші питання.

3.4. Відповідно до умов цієї Публічної оферти Продавець пропонує до продажу Товари необмеженому колу осіб – Покупцям.

3.5. Товари розміщені на сторінках інтернет-магазину захищені авторськими правами та належать Продавцю. Заборонено будь-яке несанкціоноване комерційне використання інформації, що знаходиться на сторінках інтернет-магазину.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Продавець зобов’язаний:

4.1.1. передати Покупцеві Товар у відповідності до умов цього Договору та Замовлення Покупця;

4.1.2. не розголошувати будь-яку приватну інформацію про Покупця і не надавати доступ до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених законодавством та під час виконання Замовлення Покупця.

4.2. Продавець має право:

4.2.1. змінювати умови цього Договору, а також ціни на Товари та послуги, в односторонньому порядку, розміщуючи їх на сайті інтернет-магазину. Всі зміни набувають чинності з моменту їх публікації.

4.3.  Покупець зобов'язується:

4.3.1. до моменту укладення Договору ознайомитися зі змістом Договору, умовами Договору і цінами, запропонованими Продавцем на сайті Інтернет-магазину;

4.3.2. на виконання Продавцем своїх зобов'язань перед Покупцем останній повинен повідомити всі необхідні дані, що однозначно ідентифікують його як Покупця, і достатні для доставки Покупцеві замовленого Товару;

4.3.3. оплатити Замовлення здійснене ним в інтернет-магазині Продавця.

4.4. Покупець має право:

4.4.1. отримати замовлення відповідно до умов цього Договору.


5. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ


5.1. Покупець самостійно оформлює замовлення в Інтернет-магазину через форму на веб-сайті.

5.2. Продавець має право відмовитися від передання замовлення Покупцеві у випадку, якщо відомості, вказані Покупцем під час оформлення замовлення, є неповними або викликають підозру щодо їх дійсності.

5.3. При оформленні замовлення на сайті Інтернет-магазину Покупець зобов'язується надати наступну обов’язкову інформацію, необхідну Продавцю для виконання замовлення:

прізвище, ім'я Покупця;

адреса, за якою слід доставити Товар (якщо доставка до адреси Покупця);

контактний телефон;

ідентифікаційний код для юридичної особи або фізичної-особи підприємця.

5.4. Найменування, кількість, артикул, ціна обраного Покупцем Товару вказуються в кошику Покупця на сайті Інтернет-магазину.

5.5. Якщо будь-якої із Сторін договору необхідна додаткова інформація, він має право запросити її у іншої Сторони. У разі ненадання необхідної інформації Покупцем, Продавець не несе відповідальності за надання неякісної послуги Покупцю при покупці товару в інтернет-магазині.

5.6. При оформленні замовлення через оператора Продавця (п.5.1. цієї Оферти) Покупець зобов'язується надати інформацію, зазначену в п.5.3 - 5.4 цієї Оферти.

5.7. Ухвалення Покупцем умов цієї Оферти здійснюється за допомогою внесення Покупцем відповідних даних в реєстраційну форму на сайті Інтернет-магазину або при оформленні Замовлення через оператора. Після оформлення Замовлення через Оператора дані про Покупця вносяться до бази даних Продавця.

5.8. Покупець несе відповідальність за достовірність наданої інформації при оформленні Замовлення.


6. ЦІНА І ДОСТАВКА ТОВАРУ


6.1. Ціни на Товари та послуги визначаються Продавцем самостійно та вказані на сайті Інтернет-магазину. Всі ціни на Товари та послуги вказані на сайті у гривнях, без урахування ПДВ.

6.2. Ціни на Товари та послуги можуть змінюватися Продавцем в односторонньому порядку залежно від кон'юнктури ринку. При цьому ціна окремої одиниці Товару, вартість якої оплачена Покупцем в повному обсязі, не може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку.

6.3. Вартість Товару, яка вказана на сайті Інтернет-магазину не включає в себе вартість доставки Товару Покупцю. Вартість доставки Товару Покупець сплачує відповідно до діючих тарифів служб доставки (перевізників) безпосередньо обраній ним службі доставки (перевізнику).

6.4. Вартість Товару яка вказана на сайті Інтернет-магазину не включає в себе вартість доставки Товару на адресу Покупця.

6.5. Під час оформлення Замовлення Покупцем в інтернет-магазині Продавець може вказати орієнтовну вартість доставки Товару на адресу Покупця.

6.6. Зобов'язання Покупця по оплаті Товару вважаються виконаними з моменту надходження Продавцю коштів на його рахунок.

6.7. Розрахунки між Продавцем і Покупцем за Товар здійснюються способами, зазначеними на сайті Інтернет-магазину в розділі «Оплата і Доставка».

6.8. При отриманні товару Покупець повинен у присутності представника служби доставки (перевізника) перевірити відповідність Товару якісним і кількісним характеристикам (найменування товару, кількість, комплектність, термін придатності).

6.9. Покупець або його представник під час приймання Товару підтверджує своїм підписом в товарному чеку/ або в замовленні/ або в транспортній накладній на доставку товарів, що не має претензій до кількості товару, зовнішнім виглядом і комплектності товару.

6.10. Право власності та ризик випадкової втрати або пошкодження Товару переходить до Покупця або його Представника з моменту отримання Товару Покупцем в місті поставки Товару при самостійній доставки Товару від Продавця, чи під час передачі Продавцем товару службі доставки (перевізнику) обраної Покупцем.


7. ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ


7.1. Повернення товару належної якості проводиться, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, упаковка, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий Покупцю за оплату Товару.

7.2. Повернення Покупцеві вартості товару належної якості здійснюється протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з моменту отримання такого Товару Продавцем за умови дотримання вимог, передбачених п.7.1. цього Договору та чинним законодавством України.

7.3. Вартість товару підлягає поверненню шляхом банківського переказу на рахунок Покупця.

7.4. Повернення Товару належної якості за адресою Продавця, здійснюється за рахунок Покупця та Продавцем Покупцеві не відшкодовується.

7.5. Покупець не має права відмовитися від товару належної якості, що має індивідуально-визначені властивості, якщо зазначений товар може бути використаний виключно Покупцем, який його придбав, (в т.ч. за за бажанням Покупця не стандартні розміри, характеристики, зовнішній вигляд, комплектація та інше). Підтвердженням того, що товар має індивідуально-визначені властивості, є відмінність розмірів товару та інших характеристик, що вказані в інтернет-магазині.

7.6. Повернення товару, у випадках, передбачених законом та цим Договором, здійснюється за адресою, вказаною на сайті в розділі «Контакти».


8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ


8.1. Продавець не несе відповідальності за неналежне, несвоєчасне виконання Замовлень і своїх зобов’язань у випадку надання Покупцем недостовірної або помилкової інформації.

8.2. Продавець і Покупець несуть відповідальність за виконання своїх зобов'язань відповідно до чинного законодавства України і положень цього Договору.


9. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ І ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ


9.1. Надаючи свої персональні дані на сайті Інтернет-магазину при реєстрації в Особистому кабінеті або оформленні Замовлення, Покупець надає Продавцеві свою добровільну згоду на обробку, використання (у тому числі і передачу) своїх персональних даних, а також вчинення інших дій, передбачених Законом України «Про захист персональних даних», без обмеження терміну дії такої згоди.

9.2. Продавець зобов'язується не розголошувати отриману від Покупця інформацію. Не вважається порушенням надання Продавцем інформації контрагентам і третім особам, що діють на підставі договору з Продавцем, в тому числі і для виконання зобов'язань перед Покупцем, а також у випадках, коли розкриття такої інформації встановлено вимогами чинного законодавства України.

9.3. Покупець несе відповідальність за підтримання своїх персональних даних в актуальному стані. Продавець не несе відповідальності за неякісне виконання або невиконання своїх зобов'язань у зв'язку з неактуальністю інформації про Покупця або невідповідністю її дійсності.


10.  ІНШІ УМОВИ


10.1. Цей договір укладено на території України і діє відповідно до чинного законодавства України.

10.2. Усі спори, що виникають між Покупцем і Продавцем, вирішуються шляхом переговорів. У випадку недосягнення врегулювання спірного питання шляхом переговорів, Покупець та/або Продавець мають право звернутися за вирішенням спору до судових органів відповідно до чинного законодавства України.

                         

11.  РЕКВІЗИТИ ПРОДАВЦЯ

11.1.  ФОП ПРЯДКА АРТЕМ ВАСИЛЬОВИЧ
           Дата та номер запису про проведення державної реєстрації (Дата запису: 23.07.2013 Номер запису: 20650000000033593)
           Юридична адреса Україна, 02094, місто Київ, ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, будинок 146, квартира 188
           Фізична адреса Київ, 04073, Куренівський провулок 15-А
           email: sales@malopus.com.ua
           tel: +38 (093) 364 -36- 51